A ZRt. bemutatása
A ZRt. bemutatása

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI MEZÕGAZDASÁGI

ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDõ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

  BEMUTATÁSA, RÖVID TÖRTÉNETE

 

A Hajdúböszörményi Mezõgazdasági Zrt. a jogelõd Hajdúböszörményi Csillag mezõgazdasági Szövetkezet részleges átalakulásával 2001. február 27-én jött létre. A részvénytársaság kizárólag mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozik.

Ezek: növénytermesztés, állattenyésztés és mezõgazdasági szolgáltatás.

 

Image A Hajdúböszörményi Csillag Mg. Szövetkezet közel 1500 fõs létszámú üzletrész-tulajdonosának mintegy fele - zömmel szövetkezeti tagok, illetve mintegy 200 fõ ún. „külsõ üzletrész-tulajdonos” - döntött úgy, hogy üzletrész tulajdonával részvénytársaságot alapít.

Az átalakulás mellett döntõk birtokolták a szövetkezet akkori 1,4 milliárdos vagyonának 90%-át.

A megalakult társaság a termõföldek használata, illetve a munkaviszonyból eredõ jogok és kötelezettségek vonatkozásában a jogelõd szövetkezet jogainak folytatójaként lépett fel.

A részvénytársaságba be nem lépõ szövetkezeti tagok, illetve külsõ üzletrész-tulajdonosok a megmaradt szövetkezet végelszámolása mellett döntöttek.

Az eljárás befejezõdött, a részvénytársaságot a Cégbíróság bejegyezte, a külsõ üzletrész-tulajdonokat az állam megvásárolta, a szövetkezetet a végelszámoló értékesítette.

 

A gazdálkodás bemutatása

 

A társaság tevékenysége három fõ ágazat köré csoportosítható.

 

Növénytermesztés

 

A bérelhetõ földterület nagysága mintegy 2400 hektár. A területen halad keresztül az M35-ös autópálya, valamint a Keleti-fõcsatorna, amely lehetõvé teszi az öntözéses termesztést.

Három darab Valmont típusú lineár rendszerû géppel mintegy 610 hektár területet tudunk öntözni. A gazdaság területének nagyobbik fele a Hajdúsági löszháton, míg másik része a Hortobágy-medencéhez tartozó tájon terül el.

Az idõjárás sok éves átlag adatai a növénytermesztés szempontjából nem kedvezõtlenek. Az évi napfénytartam 2000 óra körüli, a lehullott csapadék mintegy 550 mm körüli, de a tenyészidõszakban hullott csapadék évjáratoktól függõen nagy ingadozásokat mutat.

A növénytermesztés alapvetõen árunövények elõállításával foglalkozik.

Fõ profilunk a szántóföldi zöldségtermesztés. Zöldborsót évente mintegy 300-350 hektáron, zöldbabot mintegy 150-200 hektáron, csemegekukoricát mintegy 500-650 hektáron termesztünk. Az öntözéses lehetõségeinket kihasználva évente mintegy 100 hektáros területen kettõs termesztést folytatunk, ahol zöldborsó, valamint takarmányfüvek betakarítása után csemegekukoricát vagy zöldbabot termesztünk. Ezen kívül mintegy 250-300 hektáron napraforgót, 300-350 hektáron kalászost, szintén 300-350 hektáron takarmánykukoricát, illetõleg szálas takarmányt termesztünk.

 

Másik fõ ágazatunk az állattenyésztés.

Két állatfaj tartásával és tenyésztésével foglalkozunk.

A sertés ágazatunk évi hízósertés kibocsátása 18000 darab körüli, amelyhez az hízó alapanyagot, mintegy 820 db koca tenyésztésben tartásával állítjuk elõ. A technológia korszerû, számítógéppel vezérelt moslékos rendszerû.

A folyékony takarmányt a fõkonyhában keverjük meg, ahonnan két alkonyhán keresztül csõvezetéken juttatjuk el a termelõ istállókba. Az állatok rácspadlón helyezkednek el. A trágya a padlók alatt lévõ lagúnából három darab egyenként 3500 m3-es betontartályba jut, ahonnan a hígtrágyát tartálykocsik segítségével juttatjuk ki a szántóföldre.


 

Szarvasmarhatartásunk célja elsõsorban a tejtermelés.

A 350 darab, Holstein-fríz teheneinktõl évente mintegy 3,2 millió liter tejet értékesítünk az ipar felé. A tartástechnológia kötetlen, fejõházas rendszerû. Az ágazat részére a takarmányt saját elõállításból biztosítjuk.


A társaság harmadik fõ ágazata a mezõgazdasági szolgáltatás.

A térség földtulajdonnal rendelkezõ gazdálkodói számára végzünk sokrétû mezõgazdasági szolgáltatást, amely kiterjed a talajmunkáktól a betakarításig, illetve az igény szerinti tárolásig, értékesítésig.

A társaság mintegy 135 fõt foglalkoztat, az éves árbevétele 1,5-1,5 milliárd forint közötti.

A gazdaság központi majora természetben a 35-ös sz. fõközlekedési út mellett, Hajdúböszörmény várostól mintegy 3 km-re a 60-61-es km-szelvény között helyezkedik el. 

Levelezési cím: 4221 Hajdúböszörmény, Pf.: 17
  4220 Hajdúböszörmény, 35-ös sz. fõút, Polgári útfél
Telefon:

06 /52 561 050, 06/ 52 371 188, 06 /52 371 037

Telefax: 06-52/371-645
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

A társaság által elõállított fõbb termékek:

 

   Összes mennyiség (t)
 Zöldborsó  1800-2000
 Zöldbab  1200-1600
 Csemegekukorica  8000-10500
 Takarmánykukorica  2200-2500
 Napraforgó  750-950
 õszi búza  1200-1500
 õszi árpa  400-500
 Lucerna  800-1000
 Tehéntej  3200
Élõ sertés  1800

 

 

 

 

 


Hajdúböszörmény, 2010. november 24.

Erdélyi Zoltán

igazgató   


Image

Image